+40 733 595 595
office@gamaconsulting.ro

Legislatie

Legislatie SSM si SU

Legislatie SSM si SU

Legislatie SSM

  • LEGEA nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare
  • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare
  • ORDINUL nr. 3/2007 privind aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă — FIAM

Legislatie SU

  • ORDIN nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor
  • ORDIN Nr. 130 din 25 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu
  • LEGE Nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apararea împotriva incendiilor