+40 733 595 595
cucorada@yahoo.com

Securitate si sanatate in munca

Securitate si sanatate in munca (servicii ssm) Piatra Neamt

Securitate si sanatate in munca

Oferim servicii SSM in conformitate cu normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii privind securitatea si sanatatea in munca nr. 319/2006 referitoare la protectia muncii.

Prestarea serviciilor privind securitatea si sanatatea in munca consta in:

 • instruirea din punct de vedere al securitatii ÅŸi sanatatii in munca, testarea ÅŸi consemnarea fiÅŸelor individuale de instruire pentru toti salariatii beneficiarului (conf. Legii 319/2006);
 • intocmirea raportului de expertiza cu privire la starea securitatii ÅŸi sanatatii muncii pentru toate locurile de munca care apartin beneficiarului;
 • elaborarea normativului propriu pentru acordarea echipamentului individual de protectie (conf. Legii 319/2006 ÅŸi HG. 1048/2006);
 • elaborarea de instructiuni proprii de securitate a muncii, pentru utilajele mentionate in cererea dvs. de oferta, (conf. Legii 319/2006);
 • autorizarea interna a meseriilor cu riscuri ridicate de accidentare;
 • elaborarea sau actualizarea, dupa caz, a documentelor prin care se stabilesc atributii ÅŸi raspunderi din punct de vedere al securitatii muncii (Contractul colectiv de munca, contractele individuale de munca, decizii interne, Regulamentul intern, fiÅŸa postului, etc.);
 • asistenta tehnica cu ocazia producerii de accidente de munca;
 • asistenta tehnica in vederea realizarii masurilor de securitate a muncii dispuse cu ocazia controalelor efectuate de catre Inspectoratul Teritorial de munca sau Inspectia Muncii;
 • elaborare alte documente de specialitate, dupa caz, conf. anexa1.
 • instruirea ÅŸi testarea tuturor salariatilor din punct de vedere al situatiilor de urgenta, consemnarea fiÅŸelor individuale de (conf. Ordin 712/2005);
 • elaborarea sau actualizarea, dupa caz, a documentelor prin care se stabilesc atributii ÅŸi raspunderi din punct de vedere al situatiilor de urgenta (decizii interne);
 • planificarea activitatii de prevenire ÅŸi stingere a incendiilor in unitate;
 • organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor (conf. Legii 307/2006);
 • orice alte documente specifice activitatii de prevenire ÅŸi stingere a incendiilor sau apararii civile necesare conform legislatiei de specialitate, in vigoare (Legea 307/2006 ÅŸi Legea 481/2004).
 • Asistarea clientului cu ocazia controalelor;
 • in cazul producerii accidentelor de munca, va asiguram cercetarea evenimentelor, in termenul si temeiul legal (Cercetarea acestor evenimente nedorite, se poate efectua numai de catre specialiÅŸti de nivel superior SSM )