+40 733 595 595
cucorada@yahoo.com

Evaluare riscuri profesionale

Evaluare riscuri profesionale Piatra Neamt

Evaluare riscuri profesionale

GAMA CONSULTING ofera servicii de evaluare a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala (conf. Lege 319/2006) si evaluare a riscului de incendiu (conf. Lege 307/2006).

Scopul pentru care se fac evaluarile il reprezinta elaborarea Planurilor de prevenire si protectie necesare, care cuprind masurile tehnice, organizatorice si de alta natura, care trebuie luate pentru eliminarea/limitarea riscurilor de accidentare si imbolnavite profesionala si a riscurilor de producere/propagare a incendiilor.

Ca bonus, elaborarea “ Planului de Prevenire si Protectie “ este inclusa in tariful lucrarilor de evaluare ceeace duce implicit la evitarea de costuri suplimentare.

Tariful pentru evaluarea riscurilor de accidentare, imbolnavire profesionala si incendiu depind de factori cum ar fi:

 • Marimea organizatiei, numar de salariati
 • Dispersie teritoriala (sediu, puncte de lucru)
 • Numar locuri de munca, activitati si meserii/functii exercitate
 • Complexitate procese de munca
 • Domeniu de activitate
 • Vechime infrastructura si echipamente de munca

Recomandam clientilor nostri apelarea la serviciile noastre de evaluare intrucât ,noi alegem metoda cea mai potrivita in functie de domeniul de activitate, tipul organizatiei si gradul de implicare a clientului in echipa de evaluare.

Activitatea de evaluare a riscurilor de accidentare si/sau producere a bolilor profesionale, cuprinde, in esenta, urmatoarele:

 1. Introducere
 2. Prezentarea metodei de evaluare a nivelului de risc
 3. Constituirea echipei de evaluare
 4. Descrierea sistemului de analizat (delimitarea locurilor de munca)
 5. Evaluarea nivelului de risc (fise de evaluare pe locuri de munca)
 6. Fisa de masuri de prevenire
 7. Ierarhizarea masurilor de securitate si sanatate in munca
 8. Decizia CSSM/reprezentantii lucratorilor privind implementarea masurilor de prevenire
 9. Planul de masuri pentru realizarea masurilor de securitate si sanatate a muncii
 10. Premizele unei noi evaluari a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala
 11. Premizele implementarii sistemului de management al securitatii si sanatatii in munca (integrarea concluziilor lucrarii de evaluare in cadrul sistemului de management SSM având ca referential OHSAS 18 001)
 12. Concluzii
 13. ANEXE
 14. Bibliografie

Evaluarea riscului de incendiu cuprinde, in esenta:

 1.  Agenti care pot interveni in caz de incendiu. Actiuni si efecte posibile asupra echipamentelor, constructiei , instalatiilor si a utilizatorilor;
 2. Estimarea consecintelor incendiului;
 3. Estimarea probabilitatii de producere a incendiilor;
 4. Corelarea masurilor de protectie cu natura si nivelul riscului.